We leven in een bijzondere tijd, dat behoeft eigenlijk geen toelichting. De financiële crisis die in 2008 werd ingezet, is nog lang niet aan zijn eind, hoe graag we dat ook zouden willen. Voor veel bedrijven en organisaties betekent het reorganiseren, krimpen of zelfs sluiten. Van medewerkers vragen we in diezelfde periode vooral flexibiliteit en mobiliteit. Flexibel willen ze bijna allemaal nog zijn, maar als het aankomt op mobiliteit blijven medewerkers, juist in deze periode van grote onzekerheid, graag zitten waar ze zijn.

Wat is nodig om medewerkers echt in beweging te krijgen, dus ook te gaan zoeken buiten de eigen organisatie of het bedrijf om, al of niet gedwongen?

Eigenlijk is dat heel eenvoudig.

Daarvoor is inzicht nodig in eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Die weten ze soms al of niet bewust wel, maar hoe krijg je dat kort, kernachtig, overtuigend en ook waarheidsgetrouw verwoord. Dát nu is de specifieke kracht van zowel Profielopbestelling als Briefopbestelling, met bewezen resultaten! Door kwaliteiten en competenties glashelder zichtbaar te maken ontstaat een sterk toenemend zelfvertrouwen. En dat laatste is het meest belangrijk om in beweging te komen. Letterlijk en figuurlijk.

Profielen