Mobiliteitsimpuls

De zusterbedrijven Briefopbestelling en Profielopbestelling hebben een uniek en bewezen effectief instrument samengesteld dat elke medewerker in beweging gaat brengen: de Mobiliteitsimpuls. Dit specifieke instrument is een aanvulling op het bestaande instrumentarium van elk mobiliteitscentrum Het vervangt het werk van de mobiliteitsmedewerker dus geenszins, het versterkt het juist.

De Mobiliteitsimpuls bestaat uit:

  • Professioneel Profiel inclusief CV- te publiceren op internet en/of via Linkedin of andere social media als Facebook, Hyves etc.
  • Sollicitatiebrief, te versturen naar werkgevers

De specifieke kracht van het instrument is tweeledig:

  • Intern: versterking van het zelfvertrouwen van elk individu
  • Extern: de markt maakt kennis met iemand die zich professioneel presenteert

Het bewezen trackrecord van Briefopbestelling vanaf 2004 en specifiek in 2011:

  • 54% werd uitgenodigd voor een gesprek
    (8% met eigen brief)
  • 52% daarvan kreeg ook de baan
    (10% met eigen brief)

Elke werkgever googelt op de kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Wie dan zichtbaar is met een Professioneel Profiel heeft méér dan een streepje voor.

Profielen